หน้าหลัก ขั้นตอนยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
Usernsme:
Password:
ลืม password ?
เปลี่ยน password
เมนู
ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
ขั้นตอนยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
รายชื่อนิสิตยื่นขอจบการศึกษา
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
แบบฟอร์ม
ลิงค์แนะนำ
ปฏิทิน
ผู้เยี่ยมชม
: : ขอขอบคุณผู้เยี่ยมชม : :
ปฎิิทินการยื่นขอจบการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน 17 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย 28 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น 20 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561
หมายเหตุ : ถ้ายื่นขอจบการศึกษาไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ถือว่ายื่น "ล่าช้า"
และต้องชำระค่าปรับ 500 บาท
โปรดใช้ Chrome เบราเซอร์ ในการยื่นขอจบการศึกษา

ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
หน้าหลัก ขั้นตอนยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.regis.ku.ac.th/request/ © 2006