ข้อมูลอาจารย์.
 รหัสอาจารย์ :   H7009 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :      ชื่อนามสกุล(ไทย) :    
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :      ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :    
 วิทยาเขต :      สถานภาพ :    
 ภาควิชาที่สังกัด :    
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :    
 สาขาวิชาที่สนใจ :    
 E-Mail :    

การศึกษา.
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 

ทะเบียนอาจารย์.

นิสิตในความดูแล.
รวมนิสิตในความดูแลทั้งหมดมี 0 คน

Kasetsart University Office of Computer Services
iCGstation v1.0 Template By Ray © 2003, 2004 iOptional